Duurzaamheid / ecologie

Iedereen – en kinderen in het bijzonder – hebben belang bij een betrouwbare, milieuvriendelijke en duurzame leefomgeving. Daarom is het noodzakelijk de impact van onze activiteiten op het milieu te verlagen.

Saint-Gobain engageert zich om op een duurzame manier te ondernemen.
Er wordt milieubewust omgesprongen met de grondstoffen die de aarde ons biedt, we recycleren daar waar mogelijk, we zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke problemen zoals thermische – en geluidsisolatie, verbeteren binnenklimaat, etc. We engageren ons voor het verbeteren van onze leefwereld voor de toekomstige generaties.

Aanpasbaarheid en flexibiliteit zijn begrippen die de levensduur of de functionaliteit en dus ook de duurzaamheid van een gebouw kunnen verhogen.

Isover
Gyproc