Veiligheid

Doordachte concepten en uitgekiend materiaalgebruik verhogen de veiligheid in en om gebouwen aanzienlijk.

Veiligheid behelst meer dan actieve veiligheidsmaatregelen alleen. Doorvalbeveiliging door o.a. correcte glaskeuze, brandweerstand van systemen, duidelijke plaatsingsrichtlijnen, keuze daglicht/kunstlicht, correcte technische ondersteuning bij keuze systemen …. het zijn allemaal aspecten die bijdragen tot een gebruiksvriendelijk en –veilig gebouw.

Schoolgebouwen in het bijzonder zijn veiligheidsgevoelige omgevingen.

Saint-Gobain kan u met raad en daad bijstaan om de juiste geïntegreerde en op elkaar afgestemde systemen aan te bieden.

Download
de brochure 'Veiligheidsglas volgens nieuwe NBN S 23-002'
Download
de brochure 'Leidraad bij het kiezen van veiligheidsbeglazing voor verticale wanden, conform NBN S 23-002:2007 en NBN S 23-002/A1:2010'