Akoestiek

Leerlingen en studenten brengen hun schooltijd voornamelijk al luisterend en pratend door, een goede akoestiek in de klaslokalen is daarom van wezenlijk belang.

Een beperkt lawaainiveau en een korte nagalmtijd in de leeromgeving bevorderen het concentratieniveau en de communicatie.

Verstaanbaarheid is m.a.w. de enige garantie op een perfecte informatieoverdracht.

Plafonds, vloeren en wanden spelen een cruciale rol in het reduceren van storend achtergrondgeluid.

Saint-Gobain heeft de nodige technologie in huis om een perfecte akoestische omgeving te realiseren.

Gyproc
Isover
Saint-Gobain Glass
Ecophon
Eurocoustic