Arteveldehogeschool Campus Kantienberg te Gent

Ligging :

Arteveldehogeschool Gent
Campus Kantienberg

Voetweg - Kantienberg
B-9000 Gent


e-mail : info@harteveldehs.be
website : www.harteveldehs.be


Opdrachtgever :

Arteveldehogeschool
Gent

Hoogpoort 15
B-9000 Gent


e-mail : info@harteveldehs.be
website : www.harteveldehs.be


Architect :

Crepain Binst
Architecture nv

Vlaanderenstraat 6
B-2000 Antwerpen


e-mail : mail@crepainbinst.be
website : www.crepain-binst.be


Hoofdaannemer :

Besix Vlaanderen nv
Gemeenschappenlaan 100
B-1000 Brussel

website : www.besix.com


Onderaannemer :

Meyvaert Glass Eng.
Dok Noord 3
B-9000 Gent

e-mail : info@meyvaert.be
website : www.meyvaert.be